معرفی

مشخصات فردی

کریم عباس زاده

نام - نام خانوادگی : کریم   عباس زاده

پست الکترونیکی : k_abbaszadeh@kntu.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق- مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق- قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : برق- قدرت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

·       Associate Professor, K.N.T. University of Technology, Department of Electrical Engineering,  2003 -at since

·       University Administrative Affairs Director March 2011 -2012

·       Vice-President for Finance and administrative Affairs in Electrical Eng. Department Dec. 2010 to March 2011.  

·        Executive Manager of Energy Efficiency Labeling of Three Phase Induction motor manufactured in Iran, Ministry of Energy 2003-2004

·        Executive Manager of Energy Efficiency Labeling of Single phase motor manufactured in Iran, Ministry of Energy 2001-2003

·       Visiting Scholar, Advanced Electric Machines and Power Electronics (EMPE) Laboratory Department of Electrical  Engineering,TexasA&M University http://ee.tamu.edu/~empelab/  , 2002-2003

·        As a Researcher  Electric Machine and Drives Research Center, Department of Electronics and Electrical Engineering, Amir-Kabir University,1997-2001

·        Energy Consumption Optimization Company, as a Engineer 1995-1997

·        Moshavere Niro Consulting Company,1993-1995

 Rill Way of Islamic Republic of Iran, Designer of  Electric Drives in  Traction motor of Locomotives, 1992-1993  عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق

مرتبه علمی : استاد

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی دانشگاه

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

کریم عباس زاده
کریم عباس زاده

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    استاد
^